Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Topstukkenraad

De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (Topstukkenraad) adviseert de Vlaamse Regering over het beleid voor cultureel erfgoed, over de toepassing van het Topstukkendecreet en over de vaststelling van de Topstukkenlijst en de toelating om fysische ingrepen op een topstuk uit te voeren. De Raad baseert zich bij zijn voorstellen om cultuurgoederen in de Topstukkenlijst op te nemen vooral op de proeflijsten die externe onderzoekers in zijn opdracht opstellen en die focussen op specifieke thema’s. Zo waren er in 2013 verschillende werkgroepen die nieuwe beschermingen voorbereidden op basis van eerder aangeleverder proeflijsten:

  • theatererfgoed kawam 1 keer samen

  • agrarisch erfgoed kawam 1 keer samen

  • uitvoer cultuurgoederen kwam 2 keer samen.

Daarnaast bestaan er nog werkgroepen rond textielerfgoed en beeldende kunst in de 16e eeuw.

In 2012 werd opdracht gegeven om een proeflijst ‘Wereldoorlog I’ op te stellen. Die proeflijst werd aangeleverd op 1 september 2013. De werkgroep WOI kwam daarover 3 keer samen.