Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Cultureel-erfgoedconvenants voor de ondersteuning van het lokale en regionale cultureel-erfgoedbeleid

Om de uitvoering van het lokale en regionale cultureel-erfgoedbeleid te ondersteunen, koos de Vlaamse Gemeenschap voor cultureel-erfgoedconvenants. De open formule maakt het mogelijk afspraken te regelen op maat van elke partner. Zo kunnen provincie, gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband of Vlaamse Gemeenschapscommissie zelf hun cultureel-erfgoedbeleid invullen binnen de krijtlijnen die de Vlaamse Gemeenschap opstelde.

De werkingssubsidie aan provincies wordt toegekend voor:

  • de ondersteuning van musea ingedeeld bij het regionale niveau

  • de uitbouw van een regionaal depotbeleid.

De werkingssubsidie aan lokale besturen wordt toegekend voor:

  • de werking van een cultureel-erfgoedcel

  • de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren

  • de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de steden Antwerpen, Brugge en Gent

  • de ontwikkeling van een regionaal depotbeleid voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De huidige cultureel-erfgoedconvenants werden gesloten op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008. De maximale duur van een erfgoedconvenant is 6 jaar en de besturen konden op verschillende momenten instappen.

In 2013 werd in totaal 8.366.747 euro toegekend voor de uitvoering van de cultureel-erfgoedconvenants:

  • 1.495.000 euro voor 5 cultureel-erfgoedconvenants met provincies

  • 6.871.747 euro voor 22 cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

Erfgoedconvenanten met provincies

Erfgoedconvenant

Bedrag in euro

Antwerpen

339.000

Limburg

231.000

Oost-Vlaanderen

371.000

Vlaams-Brabant

271.000

West-Vlaanderen

283.000

Totaal

1.495.000

 

Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Beleidsperiode

Bedrag

Antwerpen

2009-2014

756.754

Gent

2009-2014

666.213

Brugge

2009-2014

468.306

Leuven

2009-2014

216.622

Mechelen

2009-2014

214.730

CO7

2009-2014

245.946

Kortrijk

2009-2014

197.971

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

2009-2014

302.702

Hasselt

2009-2014

215.676

Cultuuroverleg Meetjesland

2009-2014

292.296

Projectvereniging Mijnstreek

2009-2014

284.729

Projectvereniging BIE

2009-2014

309.323

Noorderkempen

2009-2014

192.972

Kempens Karakter

2012-2014

296.080

Aalst

2009-2014

189.188

Viersprong Land van Rode

2010-2014

189.188

k.ERF

2010-2014

297.971

Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei

2011-2014

283.783

Projectvereniging Cultuurdijk

2012-2014

297.971

Projectvereniging Erfgoed Haspengouw

2012-2014

283.783

Platform Omgeving Leie en Schelde

2013-2016

184.747

Vlaamse Gemeenschapscommissie

2012-2016

484.796

Totaal

 

6.871.747

 

Evaluatie cultureel-erfgoedconvenants

In 2013 evalueerde Kunsten en Erfgoed de lopende cultureel-erfgoedconvenants. De evaluatie ging over de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant en het zakelijk en financieel beheer over de lopende beleidsperiode. Ze werd aan de betrokken besturen bezorgd, in het kader van de nieuwe subsidieaanvragen in 2014.

Een globale analyse leert dat de cultureel-erfgoedconvenants met de Vlaamse Gemeenschap doorgaans redelijk uitgevoerd worden. Op zakelijk en financieel vlak werd nergens wanbeheer vastgesteld.