Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Culturele archiefinstellingen en Archiefbank Vlaanderen

Via het Cultureel-erfgoeddecreet kunnen culturele archiefinstellingen en Archiefbank Vlaanderen meerjarige werkingssubsidies aanvragen.

In 2013 startte de nieuwe vijfjarige beleidsperiode 2013-2017 voor de vijf archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau en voor één archiefinstelling die het culturele leven in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad documenteert.

Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register dat het privaatrechtelijk archivalisch cultureel erfgoed integraal in kaart brengt. Archiefbank Vlaanderen moet dit archivalisch erfgoed vrijwaren door te sensibiliseren en door het zichtbaar te maken. Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De databanken zijn openbaar.

Culturele archiefinstellingen en Archiefbank Vlaanderen

 

 

 

Organisatie

Gemeente

Bedrag in euro

KADOC – Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

Leuven

1.992.000

Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis

Gent

1.412.000

Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams- Nationalisme

Antwerpen

1.202.000

Liberaal Archief

Gent

882.000

AMVC – Letterenhuis

Antwerpen

300.000

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Brussel

332.000

Archiefbank Vlaanderen

Gent

285.000

 

 

 

Totaal

 

6.405.000