Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Cultureel erfgoed

Kunsten en Erfgoed als uitvoerder van het Cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid

Kunsten en Erfgoed staat in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. Dit beleid wordt vorm gegeven via verschillende sporen:

  • Het ondersteunen van cultureel-erfgoedorganisaties en -spelers via erkenningen, projectsubsidies en werkingssubsidies

  • Het beschermen van belangrijke cultuurgoederen via het Topstukkendecreet en de toepassing van Europese verordeningen en internationale verdragen

  • Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed

  • Het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Cultureel erfgoed is al het waardevolle dat we overgeleverd kregen van vroeger, en ook de voorwerpen, verhalen, documenten en tradities die we doorgeven aan de huidige en volgende generaties.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, in kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen, bedrijven en theaters.

Immaterieel cultureel erfgoed is niet tastbaar. Het kan gaan om gewoontes en gebruiken, kennis, praktijken en tradities.

In 2013 ondersteunde de Vlaamse overheid het cultureel erfgoed met in totaal 36,7 miljoen euro.

 

Overzicht van de middelen in 2013

Ondersteunen – werkingssubsidies

33.070.298

Ondersteunen – tewerkstellingssubsidies

1.441.335

Ondersteunen – projectsubsidies

1.150.283

Beschermen – dotatie Topstukkenfonds

456.000

Borgen

84.758

Collectie Vlaamse Gemeenschap

559.000

Totaal

36.761.674