Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Aankoop van topstukken en sleutelwerken

Eind 2013 kocht de Vlaamse overheid het archief van kunstenaar Panamarenko voor 125.000 euro als ‘sleutelwerk’ voor het M HKA: honderden foto’s, cahiers en schetsboeken, een volledige reeks nummers van het tijdschrift Happening News, de processen-verbaal die de politie opstelde op Panamarenko’s happenings en een reeks boeken, affiches en uitnodigingen van de kunstenaar.

De aankoop werd bekostigd door het Topstukkenfonds.