Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Behoud en beheer

In 2013 werden vier openbare instellingen bezocht voor een conditiecontrole van de werken en een volledige doorlichting van de akte van bewaargeving. Zo’n inspectie gaat na of de toestand van de werken nog goed genoeg is voor expositie. Als dat nodig is, ondergaan de kunstwerken een conservatie- of restauratiebehandeling.

In 2013 ondergingen 72 werken een externe conservatie- of restauratiebehandeling. Een van de grote projecten was de restauratie en reconstructie van de installatie Skyspace (1966) van James Turrell op het dakterras van het M HKA. De kosten voor dit project werden via alternatieve financiering mee gedekt door Bank Degroof.

 © James Turell, ‘Skyspace’, Collectie M HKA – Vlaamse Gemeenschap

 © James Turell, ‘Skyspace’, Collectie M HKA – Vlaamse Gemeenschap

Een tweede grote restauratiebehandeling werd uitgeschreven voor het Mortier 92-toets orgel uit de deelcollectie ‘Orgelcollectie Ghysels’.

In 2013 werden 218 kunstwerken intern behandeld. De focus lag op grafisch werk archiveren: werken die niet meer functioneel zijn, beschadigd of die niet meer beantwoorden aan de huidige esthetische voorwaarden van bewaarnemers en bruikleenaanvragers. Er werden 140 werken op papier uitgelijst, klaargemaakt voor conservering en gearchiveerd in zuurvrije bewaardozen. Het verplaatsen van werken voor behandeling of verhuizing zorgde voor het ronde getal van 100 transporten in 2013.

Collectiebeheersplan

In 2013 kreeg de Universiteit Gent een studie toegewezen om een methodiek te ontwerpen voor de waardering van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. De studie geeft de aanzet tot een Collectiebeheersplan. Aan de hand van de classificatie van de collectie kunnen duidelijke prioriteiten geformuleerd worden.

Packed vzw startte het project Persistente Identificatie op in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Kunstcollectie, Contemporary Art Heritage Flanders, Lukas Art in Flanders en de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het project normaliseert de identificatiegegevens van de aangeleverde data (kunstwerken, afbeeldingen, objectnamen, dateringen) van de collecties. De identificatie van de gegevens gebeurt met persistente URI’s om collectiedata te koppelen en te verrijken met informatie uit andere bronnen (linked data).

Voor de deelcollectie ‘Orgelcollectie Ghysels’, besliste minister Schauvliege in 2013, na een uitgebreide consultatie, in te gaan op het voorstel van de stad Antwerpen om de orgelcollectie Ghysels een definitieve bestemming te geven in het Museum Vleeshuis, nadat dit gebouw gerestaureerd is. In afwachting blijft de collectie in depot.