Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Een nieuw depot voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Het huidige depot voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap heeft niet genoeg ruimte om de kunstwerken goed te bewaren. Het is onmogelijk om van de huidige locatie een optimale depotinfrastructuur te maken. Ook andere depots en archieven van de Vlaamse overheid hebben nieuwe behoeften geformuleerd. Onroerend erfgoed is op zoek naar centrale depotruimte om de huidige depots te vervangen. Het Vlaams archief moet uitbreiden.

Bestuurszaken-vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid bracht de verschillende partijen samen om te bekijken hoe ze kunnen samenwerken aan een gezamenlijke beleidsstrategie ‘depotwerking’. Bovendien zijn er synergiën mogelijk door efficiëntere dienstverlening in co-beheer, service, klantenontvangst, ontwikkeling van knowhow. Dat is niet alleen positief voor de werking, maar ook kostenbesparend.

Vandaag zijn de depot- en archiefruimten verspreid over verschillende plaatsen. Het project van het geïntegreerde depot beoogt een strategische samenvoeging van alle depot- en archieffaciliteiten van drie verschillende entiteiten op één site. Wordt vervolgd.