Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Europese richtlijn voor de teruggave van cultuurgoederen

De richtlijn biedt lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid om de terugkeer te eisen van een cultuurgoed dat naar een andere lidstaat van de Europese Unie ging, in overtreding van de wetgeving op de bescherming van roerend cultureel erfgoed. In 2013 werden er in België geen claims ingediend op basis van deze regeling. Er zijn de administratie geen gevallen bekend van restitutie volgens deze regeling.