Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Europese verordening voor de uitvoer van cultuurgoederen

Sinds april 1993 heeft de Europese Unie een systeem van vergunningen om cultuurgoederen uit te voeren. In de bijlage bij de Verordening staat een lijst van categorieën. Cultuurgoederen uit een van die categorieën kunnen alleen buiten de Europese Unie gebracht worden als de uitvoerder een vergunning heeft.

In België bepaalt het grondgebied waarop het cultuurgoed zich bevindt, welke overheid de uitvoervergunning aflevert. Voor cultuurgoederen in Brussel kiest de uitvoerder vrij bij wie hij zijn uitvoervergunning aanvraagt.

In 2013 leverde het agentschap Kunsten en Erfgoed 208 uitvoervergunningen af. 131 van die vergunningen zijn definitief. Het is wel zo dat galeries voor buitenlandse kunstbeurzen altijd een definitieve uitvoervergunning aanvragen. Dan kan het cultuurgoed ter plekke blijven als ze het verkopen.

Bij tijdelijke uitvoer blijf je altijd verplicht om het cultuurgoed na afloop van de toegestane periode terug naar België te brengen. Maar ook veel cultuurgoederen waarvoor een definitieve uitvoervergunning afgeleverd werd, komen terug naar België – als ze niet verkocht zijn.

Daarnaast waren er 77 tijdelijke uitvoervergunningen voor tijdelijke tentoonstellingen.

Daar ging het vooral om oudheidkundige voorwerpen ouder dan 100 jaar en schilderijen.

Er waren 88 definitieve uitvoervergunningen voor 143 objecten en 2 tijdelijke uitvoervergunningen voor 57 objecten voor oudheidkundige voorwerpen.

En 23 definitieve uitvoervergunningen voor 23 schilderijen en 47 tijdelijke uitvoervergunningen voor 169 schilderijen.