Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Vrijwaring voor inbeslagname van tijdelijk in Vlaanderen tentoongestelde cultuurgoederen

De Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een uitvoeringsimmuniteit ten aanzien van buitenlandse cultuurgoederen die in België voor het publiek vertoond worden, bepaalt dat cultuurgoederen die eigendom zijn van buitenlandse mogendheden niet vatbaar zijn voor beslag als die goederen zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk met het oog op een openbare en tijdelijke tentoonstelling.

Buitenlandse overheden en musea vragen steeds meer een bevestiging dat de cultuurgoederen die zij uitlenen voor een tijdelijke tentoonstelling in Vlaanderen nooit in beslag genomen kunnen worden (‘vrijwaring van inbeslagname’).

De Vlaamse overheid levert dan een verklaring af waarin ze de voorgenomen bruikleen toetst aan de wettelijke voorwaarden voor vrijwaring van inbeslagname.

In 2013 werden letters of comfort afgeleverd voor bruiklenen uit de collecties van het Stedelijk Museum van Amsterdam, the Scottish National Galleries en het Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid, voor de tentoonstelling Het Sterrenalfabet van E.L.T. Mesens. Dada en Surrealisme in Brussel, Parijs en Londen, Mu.ZEE, Oostende (6 juli -17 november 2013).