Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Regelgeving

De Visienota 2010 van minister Schauvliege is nog altijd de leidraad voor het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen in navolging van de Unescoconventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003).

Het Cultureel-erfgoeddecreet speelt een belangrijke rol door organisaties te ondersteunen die ook inzetten op immaterieel cultureel erfgoed.

Via het Reglement Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed 2013 kunnen gemeenschappen, groepen of individuen immaterieel cultureel erfgoed voordragen voor die Inventaris. De aanvragen worden geadviseerd door de Expertencommissie ICE die haar leden rekruteert uit de gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties met een werking voor immaterieel cultureel erfgoed en FARO, aangevuld met enkele externe experts.

Via een tweede reglement kunnen kandidaturen voorgedragen worden voor nominatie op de verschillende lijsten en Registers van de Unescoconventie 2003. De adviescommissie Unesco ICE werd in 2013 opnieuw samengesteld en bestaat uit vijf leden met internationale expertise en met een grote kennis van en affiniteit met immaterieel cultureel erfgoed.

Cultureel-erfgoedorganisaties die direct betrokken zijn bij de begeleiding van erfgoedgemeenschappen en elementen worden niet bij de advisering betrokken.