Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Unesco: Internationale Lijsten en het Register voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Unescoconventie 2003 stelt als voorwaarde voor opname van een element op de ‘Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ dat het op een Inventaris van de betrokken lidstaat moet staan. Het aantal dossiers dat Unesco elk jaar behandelt, is in 2013 beperkt tot 50 nominaties voor 2015 en 2016. De dossiers die België namens de Vlaamse Gemeenschap indiende tot en met maart 2012 vallen onder deze regeling. Het gaat om:

  • De psychiatrische gezinsverpleging en de Sint-Dympnaverering in Geel

  • De Last Post in Ieper

  • De Vlaamse beiaardcultuur.

De Vlaamse Gemeenschap bepaalde in overleg met de Franse Gemeenschap om voor 2013 het element Vlaamse Beiaardcultuur als prioriteit naar voren te schuiven. Dat wordt besproken op een Intergouvernementeel Comité in 2014.

In 2013 behandelde Kunsten en Erfgoed de aanvraag van de Belgische biercultuur, waarvoor de Duitstalige Gemeenschap het initiatief neemt om die te nomineren op de ‘Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’.

België is van 2012-2016 lid van het Unesco 2003-Intergouvernementeel Comité. Kunsten en Erfgoed was in 2013 vertegenwoordigd op de bijeenkomst in Bakoe, als lid van de Belgische delegatie (7 tot 12 december). Daar spraken we onder andere een dankwoord uit voor de opname van De garnaalvissers te paard in Oostduinkerke op de ‘Representatieve Lijst van het Immaterieel Erfgoed van de Mensheid’.

De jaarlijkse bijdrage aan Unesco voor Immaterieel Cultureel Erfgoed was 17.758,83 Amerikaanse dollar. De Belgische bijdrage aan de Conventie wordt verdeeld over de drie Gemeenschappen volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Het bedrag dient voor programma’s rond immaterieel cultureel erfgoed.

Voor de tiende verjaardag van de Unescoconventie organiseerde Kunsten en Erfgoed samen met de Vlaamse Unescocommissie op zondag 1 september een feestelijke bijeenkomst in het Sportimonium in Hofstade. Rode draad was de uitvoering van de conventie in Vlaanderen. In de namiddag bezocht het gezelschap de Cavalcade in Mechelen en kreeg de burgemeester het Unescocertificaat voor de Ommegangsreuzen van Cécile Duvelle, hoofd van de sectie immaterieel cultureel erfgoed bij Unesco.