Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Cijferboek Cultureel Erfgoed

Het Cijferboek Cultureel Erfgoed is een initiatief van FARO en Kunsten en Erfgoed. De doelstelling van het Cijferboek is de ontwikkeling van de cultureel-erfgoedsector te ondersteunen en te bevorderen door de evolutie ervan te monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. Zo willen we bijdragen aan de realisatie van een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid.

In 2011 publiceerde FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, het eerste Cijferboek Cultureel Erfgoed. Die editie van het Cijferboek behandelt de cijfers voor het referentiejaar 2009. Ondertussen werd er doorgewerkt aan de publicatie van een volgend Cijferboek, voor 2012. Het tweede Cijferboek Cultureel Erfgoed wordt in de loop van 2014 voorgesteld aan de sector.