Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Projectsubsidies

In 2013 werd in totaal 1.150.283 euro toegekend aan projecten in het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008. Pas vanaf 2014 wordt er overgestapt op het nieuwe decreet van 2012.

Onder de projectsubsidies vallen:

  • subsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten

  • subsidies voor internationale projecten waarvoor co-financiering nodig is

  • subsidies voor niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

  • subsidies voor lokale publicaties over volkscultuur en geschiedenis

  • subsidies voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief.