Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Steunpunt

De Vlaamse Regering kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet één organisatie ondersteunen als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld. Voor de beleidsperiode 2012-2016 is dat FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. FARO kreeg 1.840.000 euro werkingssubsidie (inclusief de subsidie voor de organisatie van Erfgoeddag).

Met die subsidie realiseert FARO kerntaken, samen met verschillende actoren in het brede culturele veld. Die kerntaken werden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en FARO: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie.

In 2013 legde FARO deze accenten in zijn werking:

  • de communicatiestrategie werd uitgerold en toegepast

  • de focus op ecologische en duurzame ontwikkeling werd versterkt

  • nieuwe vormings- en ondersteuningsinitiatieven onder de noemer ‘Erfgoed en zaken’ werden georganiseerd

  • behoud en beheer stonden sterk in de kijker

  • verschillende studiedagen en workshops over e-erfgoed, publiekswerking, lokaal cultureel-erfgoedbeleid en immaterieel erfgoed werden georganiseerd

  • (potentiële) aanvragers voor subsidiëring in het Cultureel-erfgoeddecreet kregen begeleiding

  • er verschenen verschillende nummers van het FARO-tijdschrift

  • het Groot Onderhoud 2013 kreeg als thema ‘Erfgoed en toerisme’ (Het Groot Onderhoud is een jaarlijkse bijeenkomst voor collega’s uit de cultureel-erfgoedsector, waar netwerken, ideeën uitwisselen en kennismaken centraal staan)

  • de Erfgoeddag 2013 had als thema ‘Stop de tijd!’, met extra aandacht voor het gebeuren achter de schermen, collectiebeheer en -zorg.