Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Werkingssubsidies

Overzicht van de werkingssubsidies in 2013. In totaal gaat het om 33.070.298 euro


Aantal

Euro

Steunpunt

1

1.840.000

Musea ingedeeld bij Vlaams niveau

19

7.584.000

Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij Vlaams niveau en Archiefbank Vlaanderen

7

6.405.000

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

1

310.000

Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties

3

467.000

Landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed

11

2.975.000

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

4

105.500

Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en Vlaamse Gemeenschapscommissie

22

6.871.747

Musea ingedeeld bij lokaal niveau

2

25.098

Lokale publicaties cultureel erfgoed

19

19.953

Cultureel-erfgoedconvenants met provincies

5

1.495.000

Instellingen Vlaamse Gemeenschap

3

4.972.000

Subtotaal werkingssubsidies

 97

33.070.298