Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Overlegplatform bescherming van cultuurgoederen in oorlogstijd – Conventie Den Haag 1954

Het Verdrag van Den Haag en zijn Protocollen beschermen cultuurgoederen in oorlogstijd.

Om dit verdrag op te volgen en uit te voeren, startte de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht in 2011 een werkgroep cultuurgoederen op. Die brengt de Gewesten, Gemeenschappen en de federale overheid samen. Voor de Gemeenschappen en Gewesten is de belangrijkste opdracht de lijst opstellen van cultuurgoederen en monumenten die ‘gewone bescherming’ of ‘versterkte bescherming’ krijgen die het verdrag biedt.

Eind 2012 werd België voorzitter van het Comité en van het Bureau van de Conventie. België focuste in dat voorzitterschap op het ontwikkelen van synergie tussen de Conventie van Den Haag (1954) en de Conventie Werelderfgoed (1972).