Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

European committee on the export and return of cultural goods

Dit comité adviseert de Europese Commissie over de toepassing van de Europese verordening over de uitvoer van cultuurgoederen en is ook een klankbord voor de toepassing van de Europese richtlijn over de terugkeer van cultuurgoederen die onrechtmatig buiten een EU lidstaat gebracht werden.

Kunsten en Erfgoed is vertegenwoordigd op de vergaderingen en werd begin 2014 coördinator voor België in dit comité.