Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Denkgroep EU en Erfgoed

De Denkgroep EU en Erfgoed werd in 2010 opgestart naar aanleiding van de Verklaring van Brugge tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (EU). De Denkgroep wil erfgoedzaken op de Europese agenda krijgen en onder de aandacht houden. De Denkgroep werkt nauw samen met de verschillende Europese voorzitterschappen, de Europese Commissie, de Raad van Europa en verschillende belanghebbenden in de erfgoedsector (EHHF, EHLF, Europa Nostra, Alliance 3.3).

Het agentschap Onroerend Erfgoed beheert het secretariaat van de Denkgroep en zorgt voor continuïteit tijdens de roterende voorzitterschappen. In 2013 kwam de Denkgroep verschillende keren samen. In 2013 waren Ierland en Litouwen voorzitter van de Europese Unie. In november 2013 werd in Vilnius een Europese Conferentie over ‘Cultureel Erfgoed en de EU2020-strategie, naar een geïntegreerde aanpak’ georganiseerd, waarna er een verklaring volgde. De Denkgroep leverde mee input voor de conferentie en de verklaring.

Kunsten en Erfgoed werkte in 2013 mee aan het intra-Belgisch overleg, dat de Belgische inbreng voor de Denkgroep bespreekt en voorbereidt.