Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Nederlandse Taalunie – digitalisering

Het traject dat de Nederlandse Taalunie opstartte over digitaal erfgoed draagt bij tot reflectie over de impact van de digitale agenda en stuurt aan op synergie tussen Vlaanderen en Nederland en tussen cultuur en wetenschapsbeleid.

In 2013 werd het rapport ‘Waardeer Samenwerking. Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed’ afgerond. Het Comité van Ministers van de Taalunie nam op 10 juni akte en stelde de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed in. Op 10 december kwam de werkgroep van de Nederlandse Taalunie samen om de taken verder te bespreken en de uitvoering voor te bereiden.