Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Vlaams Archiefdecreet

In 2013 overlegden het departement Bestuurszaken en het Algemeen Rijksarchief over het vervolgtraject naar een geïntegreerd archiefbeleid in Vlaanderen. De uitwerking van het beleid in uitvoeringsbesluiten werd daardoor uitgesteld en wordt in 2014 opnieuw opgenomen. Zowel in het Archiefdecreet (centraal register) als in het Cultureel-erfgoeddecreet (Archiefbank Vlaanderen) zijn initiatieven opgenomen om de ontsluiting van het archivalisch erfgoed te stimuleren. Er was overleg tussen de twee initiatieven om tot een optimale onderlinge afstemming te komen.