Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Overleg met lokale overheden

Met het oog op de nieuwe ronde ondersteuning van lokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid in 2014 organiseerde Kunsten en Erfgoed in 2013 verschillende infomomenten voor steden en provincies (intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten) en voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (nieuwe cultureel-erfgoedconvenants aanvragen).

In 2013 werd op verschillende momenten met de VVSG en de VVP overlegd over de verdere uitvoering van alle aspecten van het protocol van akkoord over complementair cultureel-erfgoedbeleid. Onderwerpen waren onder andere het ondersteuningsbeleid van de verschillende besturen, digitaliseringsinitiatieven en de weerslag van de beleids- en beheercyclus op het lokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid.