Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Administratieve werkgroep planlasten

De aanleiding om een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet op te maken was het Planlastendecreet. Dat legt algemene regels op over hoe gemeenten en provincies subsidies aanvragen en verantwoorden bij de Vlaamse overheid. Het Cultureel-erfgoeddecreet werd aangepast aan die nieuwe algemene regels.

De verschillende administraties die op basis van het Planlastendecreet subsidies toekennen, stemmen hun werkzaamheden op elkaar af in de Administratieve Werkgroep Planlasten. De afdeling Erfgoed heeft in die werkgroep een vertegenwoordiger. De werkgroep kwam in 2013 elke maand samen.