Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Frans Masereel Centrum

Frans Masereel Centrum (1972) biedt een werkplaats en residentie aan grafici, kunstenaars en critici die willen werken met diepdruk, hoogdruk, zeefdruk en lithografie, of die de positie van de grafiek in relatie tot andere beeldende kunsten willen onderzoeken. De nadruk ligt vooral op creatie en experiment in het atelier. Frans Masereel Centrum anno 2014 is een grafisch laboratorium waarin de mogelijkheden van grafische toepassingen onderzocht, verbreed, en geherformuleerd worden. Een platform voor het publiek, de kunstenaar en zijn werk.

Naast het aanbieden van residenties organiseert het Frans Masereel Centrum allerhande grafische projecten zoals o.a. tentoonstellingen, open portfoliomomenten, print gerelateerde demonstraties, rondleidingen, enz. Hiermee wil het nieuwe grafische toepassingen stimuleren en andere, aan print gerelateerde media bevorderen. Het Frans Masereel Centrum geeft regelmatig eigen publicaties uit zoals tentoonstellingscatalogi, en participeert ook in publicaties van kunstenaars.

Omdat sinds 1972 elke kunstenaar na een verblijf in het Frans Masereel Centrum een kunstwerk afstaat, is de collectie van Frans Masereel Centrum ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk archief voor grafiek. Een collectie van meer dan 20.000 stuks vindt onderdak in het centrum.

Om haar volledige werking te kunnen ontplooien gaat Frans Masereel Centrum regelmatig samenwerkingen aan met andere residentieplaatsen, kunstenhuizen, centra, werkplaatsen, postgraduaat opleidingen, enz. Vzw Zsenne, Lokaal 01 Antwerpen, Air Antwerpen, FLACC, Jan van Eyckacademie en Z33 zijn vaste partners.

In 2013 investeerde Frans Masereel Centrum verder in haar rol als werkplaats, kennisknooppunt en platform voor grafische kunsten door de verscherping van het artistiek profiel verder te bestendigen en in haar atelier ook ruimte te maken voor nieuwe grafische toepassingen zoals een risograaf en lasercutter. Daarnaast werden er artistieke projecten voorbereid waar u in 2014 de resultaten van kan komen bekijken: kunstenaars Anne-Mie Van Kerckhoven en Jan Kempenaers kwamen op residentie en maakten nieuw werk dat in de vorm van een DOCU-PRESS, een documentaire terugblik op een residentie, gepresenteerd zal worden.

De werking vertaalt de missie van het centrum in concrete vorm: het medium ‘grafiek’ verder integreren in het hedendaagse kunstenveld, de vooroordelen errond openbreken en - vooral – de eindeloze artistieke mogelijkheden van het medium promoten.