Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Publicaties

De KANTL verzorgt wetenschappelijke publicaties over Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ze beschouwt het als haar taak om waardevol wetenschappelijk werk dat voor commerciële uitgeverijen niet rendabel is toch voor het publiek toegankelijk te maken. Vanaf jaargang 2011 wordt Verslagen en Mededelingen, het tijdschrift van de KANTL, ook online gepubliceerd, naast de klassieke gedrukte publicatie.

In 2013 publiceerde de KANTL studies op het gebied van literatuurstudie, taalkunde, digitale toepassingen in literatuuronderzoek en essayistisch werk:

  • Preromantisch classicisme en reactionaire romantiek. Bilderdijks dramaturgie levert een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur en dramaturgie in Europese context door Martien J.G. de Jong.

  • Het Snoeijmes der Vlaemsche Tale, een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw, uitgegeven door Rik Vosters en Gijsbert Rutten, maakt een verloren gewaande tekst over onze taal opnieuw toegankelijk.

  • Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur van Mike Kestemont toont hoe met kwantitatieve methodes het auteurschap van anonieme teksten achterhaald kan worden.

  • Met de postume uitgave van haar essaybundel De Spiegel van Alexander bracht de KANTL hulde aan dichteres en academielid Christine D’haen.

  • In 2013 is een testversie van de digitale editie van de brieven van Stijn Streuvels gerealiseerd. Die wordt in samenwerking met partners verder bijgesteld. In 2014 wordt de publieke online-editie gelanceerd.