Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Publiekswerking

In de voorjaarsreeks KANTL-conferenties, stelden drie academieleden nieuw werk voor, waarover ze in debat gingen met het publiek. De najaarslezingenreeks stond in het teken van het Louis Couperusjaar. Op de jaarlijkse openbare vergadering op het domein Beauvoorde (Veurne) werd de Franstalige Vlaamse dichter Emile Verhaeren herdacht.

Naar aanleiding van de publicatie van het tweede deel over de Middelnederlandse literatuur in de nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur organiseerde de KANTL een lezingentournee van Frits Van Oostrom in verschillende Vlaamse steden.

Frits van Oostrom, tijdens de voorstelling van zijn boek Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400 in de KANTL op 5/2/2014

Verder ondersteunde de KANTL workshops en studiebijeenkomsten in haar werkgebied.

www.kantl.be