Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) is een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap voor de studie, de beoefening en de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde.

De KANTL is een overlegforum voor de Nederlandse taal- en letterkunde. Ze stimuleert en coördineert initiatieven op dit terrein. De Academie levert onderzoek op het gebied van de studie en het toegankelijk maken van het literaire en talige erfgoed in Vlaanderen. Ze bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit in de academische en culturele wereld om samenwerking te organiseren op dit terrein en verspreidt onderzoeksresultaten door publicaties en studiedagen. Ze organiseert culturele activiteiten waardoor een breder publiek in contact komt met thema’s rond Nederlandse taal en literatuur. Ze staat de Vlaamse overheid bij met advies en expertise.

Voor de uitvoering van eigen onderzoek heeft de KANTL een eigen studiecentrum, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Dat CTB heeft als doelstelling talig en literair erfgoed in Vlaanderen beschikbaar te maken en te houden, en het daarna op verschillende manieren en voor verschillende publieken te valoriseren.

In 2013 kreeg de KANTL, inclusief CTB, 385.000 euro dotatie.

De eerste fase van de renovatiewerken die in 2011 startten, werd in 2013, op enkele vervolgwerken na, voltooid. De verbetering van toegankelijkheid, technische infrastructuur en bezoekerscomfort ondersteunt de publiekswerking waar de KANTL in hoge mate op inzet.