Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Alden Biesen Vertelkasteel

Internationaal Vertelfestival

Voor de achttiende editie werden (van 15 tot en met 23 april) 190 voorstellingen geprogrammeerd voor basis-, secundair en avondonderwijs, en 25 publieksvoorstellingen. Dit is al jaren het grootste meertalige festival in Europa waar meer dan 12.000 bezoekers zich lieten meeslepen door de mooie verhalen.

Verhalen in het Park

  Verhalen in het park © Alden Biesen

Verhalen in het Park pakte op 12 oktober 2013 uit met Licht en donker, een zinspeling op de wisseling van de seizoenen met een gevarieerd namiddag- of avondprogramma.

Internationale Festconferentie (Rome van 16 tot en met 19 juni)

Met Alden Biesen als zetel en Guy Tilkin als voorzitter van FEST, de European Federation for Storytelling, zet het Vertelkasteel zich in voor de promotie van de vertelkunst in Europa. Alden Biesen beheert ook de website en organiseerde de conferentie in Rome.

Sheherazade

Alden Biesen is coördinator van dit Europees Grundtvigproject (december 2011 tot december 2013) dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. Van 11 tot 16 november was in Alden Biesen de eerste internationale Sheherazadecursus.

Tales

Alden Biesen coördineert dit Comenius multilateraal Europees project over vertellen en verteltechnieken (van november 2013 tot november 2015).