Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Expertisecentrum voor Europese netwerken en projecten.

Alden Biesen is een internationale ontmoetingsplaats. Mensen ontvangen, seminaries verzorgen, programma’s maken, lezingen geven, projecten schrijven en uitwerken, internationale conferenties organiseren: het zijn allemaal taken voor het Europese team. Meer dan 1.600 mensen kwamen in 2013 voor een Europees project naar Alden Biesen.

Association des Centres Culturels de Rencontre

Een internationaal netwerk van historische monumenten met een publieke functie die hun site willen hertalen met artistieke activiteiten. Alden Biesen is er voorzitter van. In 2013 waren er beleidsvergaderingen in Brussel en Parijs.

Réseau Européen de Musique Ancienne

Op 30 juni 2013 organiseerde REMA zijn Europees congres in Alden Biesen naar aanleiding van ‘Hendrik van Veldeke’, het thema van de Dag van de Oude Muziek.

Europaklassen

Scholen uit de Europese Unie komen een week in Alden Biesen samenwerken rond een gemeenschappelijk Europees programma. In 2013 stond er drie keer een Europaklasweek op het programma met deelnemers uit Vlaanderen, Frankrijk, Italië, Finland, Groot-Brittannië, Zweden, Estland, en Noorwegen.

Seminaries en studiedagen

Alden Biesen heeft een contract met het departement Onderwijs om de Europese dimensie te promoten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Er waren zes studiedagen in het kader van Grundtvig, Comenius of Erasmus+.

Ginco Tools and Training

Het Grundtvig International Network of Course Organisers (oktober 2012 tot oktober 2014) is een Europees netwerk van organisaties die betrokken zijn bij de professionele ontwikkeling en nascholing van medewerkers in de volwasseneneducatie. Naast trainingsmateriaal is het belangrijkste product een cursus voor de Grundtvigorganisatoren.

Project Actors Community in Europe

Een nieuw valorisatieproject (november 2013 tot november 2015) dat resultaten van bestaande projecten uit Lifelong Learning wil opfrissen, aanpassen aan de mogelijkheden van nieuwe en sociale media en meenemen in de structuur van het programma Erasmus+.

InHerit

Een Grundtvig multilateraal project over erfgoedinterpretatie (december 2013 tot juni 2016). InHerit zal een handboek samenstellen en internationale cursussen organiseren. In de loop van de volgende jaren wordt het uitgewerkt.

  Europaklassen © Alden Biesen