Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Kunsten

De afdeling Kunsten is de prioritaire uitvoerder van het Kunstenbeleid van de Vlaamse overheid. Naast de ondersteuning van de kunstensector via verschillende subsidie-instrumenten, was de afdeling Kunsten in 2013 ook het eerste aanspreekpunt voor een aantal cruciale beleidsevoluties. De ontwikkeling van het nieuwe Kunstendecreet is ontegensprekelijk het belangrijkste traject geweest van de afdeling in 2013. En de Kunstendag voor Kinderen is met twee edities al een begrip geworden in de sector.