Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Andere werkings- en projectsubsidies

Kunsten en Erfgoed ondersteunt de sector ook met instrumenten en initiatieven buiten het Kunstendecreet. Dat gebeurt met niet-gereglementeerde toelagen, projectco√∂rdinatie en initiatieven voor tewerkstelling.