Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Commissies

De administratie en de advies- en beoordelingscommissies staan de minister bij in de beoordeling van de subsidierondes binnen Kunstendecreet. De beoordelingscommissies Kunsten geven een artistiek-inhoudelijke beoordeling van de aanvragen en adviseren de minister hieromtrent. De adviescommissie Kunsten bewaakt het goede verloop van de artistieke beoordelingsprocedure.