Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Alternatieve pistes voor financiering

Kunsten en Erfgoed nam in 2013 verschillende initiatieven om de informatie over alternatieve of andere financiering beter te laten doorstromen en het gebruik ervan te versterken. Dat gebeurde na een reactie van de minister op de nota alternatieve financiering van Kunsten en Erfgoed uit 2012.

Kunsten en Erfgoed publiceerde op zijn website het eindrapport van het Draagvlakonderzoek aanvullende financiering kunstensector (2012). Een onderdeel van dit onderzoek leidde tot een lijst van andere financieringsmogelijkheden (instrumentenmatrix).

Kunsten en Erfgoed stelde informatieve fiches op over de subsidiemogelijkheden van het Kunstendecreet om toe te voegen aan de subsidiedatabank van agentschap Ondernemen.

In het nieuwe Kunstendecreet van 4 december 2013 staan verschillende instrumenten om alternatieve financiering te stimuleren: kunstenaarstoelage, partnerprojecten en aankoop van kunst.

Er werd in 2013 een werkgroep opgestart om deze alternatieve pistes voor financiering nog verder te ontwikkelen. De partners in deze werkgroep zijn het departement CJSM, Kunsten en Erfgoed, Kunstenloket, het Kunstensteunpunt en Agentschap Ondernemen.