Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Complementair kunstenbeleid

Eind januari 2013 kreeg de minister van Cultuur een rapport met voorstellen voor een complementair kunstenbeleid. Mede op basis daarvan kreeg het complementair kunstenbeleid vorm in het nieuwe Kunstendecreet.

In 2012 werd de werkgroep complementair kunstenbeleid opgericht naar aanleiding van het Witboek Interne Staatshervorming. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de kunstensteunpunten en Kunsten en Erfgoed.

De werkgroep onderzocht hoe een complementair kunstenbeleid ontwikkeld kan worden. Het rapport vatte de voorstellen van de werkgroep samen, die allemaal sterk verbonden waren met de aanpassing van het Kunstendecreet. Het rapport werd dan ook meegenomen in de voorbereiding van de conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten van minister Schauvliege waardoor de

systematische vergaderingen met de werkgroep in 2013 werden opgeschort. De werkgroep werd wel nog geconsulteerd over de ontwerpteksten van het nieuwe decreet en zal in 2014 worden betrokken bij de uitbouw van het complementair kunstenbeleid zoals gedefinieerd in het nieuwe Kunstendecreet.