Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Traject nieuwe Kunstendecreet en uitvoeringsbesluit

In 2013 kwam er een nieuw Kunstendecreet. Het werd op 4 december goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Het Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit startten in 2006 en werden in 2008 herzien. In 2012 konden organisaties voor de derde keer in dit beleidskader een werkingssubsidie voor verschillende jaren aanvragen. Na de derde grote meerjarige ronde werd duidelijk dat het beleidskader toe was aan evaluatie en herziening.

Kunsten en Erfgoed deed in het najaar van 2012 een grondige evaluatie, met onder andere een enquĂȘte bij verschillende actoren uit het kunstenveld (steunpunten, commissies, belangenbehartigers, de SARC).

De evaluatie van Kunsten en Erfgoed leidde in februari 2013 tot een nota aan de minister met gewenste aanpassingen aan het kunstenbeleid en wijzigingsvoorstellen voor het Kunstendecreet. Uit de evaluatie bleek dat het kunstenlandschap de laatste jaren organisatorische en artistiek-inhoudelijke veranderingen onderging en dat de regelgeving daar niet op afgestemd was.

Op 15 maart keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege goed.

Vanaf april werkte Kunsten en Erfgoed de voorstellen van de conceptnota uit. Dat leidde tot een voorstel van decreet dat op 15 juli 2013 ingediend werd door de Vlaamse volksvertegenwoordigers Paul Delva, Yamila Idrissi, Marius Meremans, Bart Caron, Johan Verstreken, Philippe De Coene en Wilfried Vandaele.

Op 4 december 2013 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe decreet goed.

De belangrijkste vernieuwingen van het nieuwe Kunstendecreet zijn:

  • aandacht voor beleidsvisie
  • aandacht voor een complementair kunstenbeleid
  • een functiegerichte benadering als kader voor subsidies
  • een nieuwe manier van beoordelen
  • uitbreiding van duurzame structuren
  • nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemerschap, promotie en kunstaankoop.

In september 2013 startte Kunsten en Erfgoed met de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit dat in mei 2014 werd goedgekeurd. Vanaf 2014 wordt het nieuwe decreet in fasen ingevoerd.