Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Begroting

De beschikbare middelen zijn voor de eigen werking (apparaatskredieten: lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen) en voor de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid (subsidies, dotaties, aankopen van kunstwerken).

De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de twee beleidsvelden, kunsten en erfgoed. Het gaat vooral om middelen om het Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet uit te voeren.