Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Apparaatskredieten

De loonkredieten stegen lichtjes tegenover 2012 tot 7.425.000 euro in 2013. Die toename is het resultaat van het geheel van wijzigingen, te wijten aan indexatie, endogene groei, cao ambtenaren 2010-2012.

De werkingsmiddelen van het agentschap werden geïndexeerd en bedroegen 394.000 euro.

Begrotingsartikel

Omschrijving

Euro

HD0/1HA-H-2-Z/LO

Lonen

7.425.000

HD0/1HA-H-2-Z/WT

Werkingsmiddelen

394.000

ICT-middelen worden gemeenschappelijk beheerd, samen met het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.