Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Beleidsmiddelen 2009 - 2014

Kunsten en Erfgoed nam het initiatief om de beleidsmiddelen voor de periode 2009-2014 te ontleden. Deze periode valt samen met de legislatuur van minister Schauvliege.

Enerzijds worden de cijfers voor deze periode geschetst en geanalyseerd, anderzijds wordt een korte context per kalenderjaar opgesomd. Deze contextualisering laat toe om de (evolutie van de) cijfers beter te kaderen.