Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Hoe situeert Kunsten en Erfgoed zich binnen de Vlaamse overheid

2009

2010

2011

2012

2013

2014

KE - DAC

5.699.000,00

5.457.000,00

5.041.631,00

4.942.000,00

5.405.000,00

5.330.000,00

Kunsten en Erfgoed

836.000,00

582.774,58

650.951,81

649.679,83

577.699,79

549.015,00

Erfgoed

39.150.000,00

38.995.000,00

38.665.000,00

39.489.623,00

39.361.000,00

40.338.000,00

Kunsten

151.757.000,00

160.947.000,00

160.556.506,89

164.634.000,00

168.633.000,00

176.777.000,00

Eindtotaal

197.442.000,00

205.981.774,58

204.914.089,70

209.715.302,83

213.976.699,79

222.994.015,00

ESR uitgaven Vl overheid

25.141.705.000

25.158.956.000

26.156.592.000

26.884.838.000

27.667.576.000

28.110.575.000

uitgaven cultuurCultuur

490.167.000,00

512.487.000,00

493.785.000,00

488.468.000,00

502.686.000,00

547.952.000,00

% totaal tgo ESR Vl Overheid

0,79%

0,78%

0,75%

0,73%

0,71%

0,70%

% totaal tgo Cultuur

40,28%

38,53%

39,99%

40,42%

39,28%

36,03%

% Erfgoed tgo ESR

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,14%

0,14%

% Kunsten tgo ESR

0,60%

0,60%

0,58%

0,56%

0,55%

0,54%

% Erfgoed tgo Cultuur

7,99%

7,64%

7,93%

8,01%

7,79%

7,14%

% Kunsten tgo Cultuur

30,96%

29,61%

30,73%

31,07%

30,19%

27,70%

 

Het aandeel van de totale beleidsmiddelen Kunsten en Erfgoed in de totale ESRā€“uitgaven van de Vlaamse overheid is gedaald tot 0,70%.

Dit is ook zo voor het aandeel van de totale beleidsmiddelen Kunsten en Erfgoed in de totale cultuurbegroting van de Vlaamse overheid. Ongeveer 0,14% van de uitgaven van de Vlaamse overheid gaat naar cultureel erfgoed en 0,54% naar de ondersteuning van de professionele kunsten.