Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Personeel

Op 31 december 2013 werkten er 158 medewerkers voor het agentschap Kunsten en Erfgoed. Daar zijn ook de medewerkers bij van de diensten in afzonderlijk beheer. Met het agentschap bedoelen we hoofdbestuur en buitendiensten.

 

Man

Vrouw

Vast

Contractueel

Totaal

Hoofdbestuur Kunsten en Erfgoed

38

41

67

12

79

Frans Masereel Centrum

2

5

4

3

7

Kasteel Beauvoorde

1

0

0

1

1

Kasteel van Gaasbeek

8

10

2

16

18

KANTL

2

4

3

3

6

Alden-Biesen

13

27

21

19

40

Depot Schaarbeek

4

3

5

2

7

Totaal

68

90

101

57

158

 

Medewerkers op 31 december 2013, inclusief diensten in afzonderlijk beheer

 

Man

Vrouw

Vast

Contractueel

Totaal

Kasteel van Gaasbeek

4

3

0

7

7

Alden Biesen

0

3

0

3

3

Totaal

4

6

0

10

10

Medewerkers op 31 december 2013, alleen diensten in afzonderlijk beheer

 

Er werken verschillende profielen voor het agentschap, contractueel of als vastbenoemde ambtenaar:

  • Niveau A – adjunct van de directeur (universitairen/masterdiploma en hooggeschoolden – lange type)

  • Niveau B – deskundige (graduaat/bachelor – korte type)

  • Niveau C – medewerker (secundair onderwijs)

  • Niveau D – (technisch) assistent (geen specifiek diploma vereist)

 

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Alden Biesen

4

3

10

23

Hoofdbestuur

47

3

22

7

Frans Masereel Centrum

1

2

1

3

Depot Schaarbeek

0

2

3

2

Kasteel Beauvoorde

0

0

0

1

Kasteel van Gaasbeek

3

1

3

11

KANTL

1

0

2

3

Totaal

56

11

41

50

Medewerkers volgens niveau in Kunsten en Erfgoed (inclusief diensten in afzonderlijk beheer)

 

De tabel geeft de verdeling weer van het aantal personeelsleden volgens het niveau in elke dienst.

35,44% van de medewerkers zijn van niveau A. 31,65% van niveau D. De medewerkers van niveau C zijn met 41 (25,95 van het totale personeelsbestand). De medewerkers van niveau B zijn het minst vertegenwoordigd met 6,96%.

 

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

 

Kasteel van Gaasbeek

0

0

0

0

1

1

3

2

7

Alden Biesen

0

1

0

0

0

1

0

1

3

Totaal

0

1

0

0

1

2

3

3

10

Medewerkers volgens niveau, alleen diensten in afzonderlijk beheer

 

De medewerkers die aangeworven zijn met middelen van de diensten in afzonderlijk beheer zijn van niveau D. Het gaat om 60% van het totaal aanwervingen met die middelen.

 

<35

35-44

45-54

>55

Alden Biesen

4

7

21

8

Hoofdbestuur

10

31

18

20

Frans Masereel Centrum

0

3

2

2

Depot Schaarbeek

2

1

1

3

Kasteel Beauvoorde

1

0

0

0

Kasteel van Gaasbeek

4

4

4

6

KANTL

1

1

3

1

Totaal

22

47

49

40

Medewerkers volgens leeftijdscategorie in Kunsten en Erfgoed (inclusief diensten in afzonderlijk beheer)

 

De groep 45-plussers is het grootst in het agentschap: 31%. Daarna gevolgd door de 35-44-jarigen (29,7%). De ‘jongeren’ in het agentschap zijn het minst vertegenwoordigd: 13,9%.