Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Voorwoord

Ook in tijden van besparen zet Kunsten en Erfgoed kwaliteitsvol resultaat neer

2013 was het laatste volledige beleidsjaar van cultuurminister Joke Schauvliege.

Bij de opstart in 2009 voorzag de Vlaamse Regering geen extra budget voor cultuur. De regeerperiode was er een van schaarste en verschillende besparingsrondes, maar de beleidsmiddelen bleven wel overeind.

Verschuiving van project- naar werkingssubsidies

De sector Erfgoed groeide met 3 procent: te weinig om de inflatie te compenseren. Opvallend voor Erfgoed is de interne verschuiving van projectsubsidies naar werkingssubsidies en vooral naar cultureel-erfgoedconvenants.

Tussen 2009 en 2014 ging naar de sector Kunsten 16,5 procent meer overheidsgeld. Ook daar stegen de werkingssubsidies voor organisaties fors in 2009-2010. In 2013 werden de subsidies voor projecten die kaderen in het Kunstendecreet opgetrokken tot 9,7 miljoen euro.

Deze middelen vormen 0,7 procent van de hele begroting van de Vlaamse overheid.

Uitdagingen

2013 was een jaar met grote uitdagingen voor Kunsten en Erfgoed:

  • Er kwam een nieuw Kunstendecreet.
  • Met de ‘museumronde’ realiseerden we een nieuwe vijfjarige subsidiecyclus voor musea.
  • De Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen worden samen het Kunsthuis.
  • Het nieuwe Topstukkendecreet breidt de notie ‘topstukken’ uit tot alle cultuurgoederen die voldoen aan de criteria voor een ‘zeldzaam en onmisbaar’ topstuk, ook als ze niet in de Topstukkenlijst staan en regelt de uitvoer van topstukken buiten Vlaanderen en buiten de Europese Unie.

Dit knappe resultaat werd gerealiseerd ondanks sterke besparingen in Kunsten en Erfgoed. In 2013 moesten we het met 6,5 procent minder medewerkers doen dan in 2009. En op onze loon- en werkingskredieten hebben we zo’n 400.000 euro ingeleverd.

Op 31 december 2013 had Kunsten en Erfgoed (inclusief buitendiensten) nog 158 medewerkers of 21 ‘koppen’ minder in dienst dan in 2009. De doelstelling van de Vlaamse overheid hebben we dus ruim gehaald.

Voor onze werking en onze investeringen verminderde het budget van 562.000 euro in 2009 tot 263.000 euro in 2014. Eind 2013 besliste het directiecomité tot nieuwe structurele besparingen op de werking, nodig om de vooropgestelde doelstellingen voor 2014 te halen.

Het is dankzij de inzet en het enthousiasme van de medewerkers dat we er in slaagden om met minder geld toch een bijzonder kwaliteitsvol resultaat neer te zetten. Daarvoor dank ik heel uitdrukkelijk alle medewerkers.

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal