Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Vermogenspositie van meerjarig gesubsidieerde organisaties

De meeste meerjarig gesubsidieerde organisaties hebben een eigen vermogen tussen -50.000 en +50.000 euro. Gelukkig zijn er maar weinig positieve of negatieve uitschieters. Er zijn maar weinig organisaties met erg grote negatieve vermogens, minder dan de ondergrens van de grafiek (-250.000 euro): 5 in 2010, 6 in 2011 en 6 in 2012. Een negatief eigen vermogen van meer dan 1 miljoen euro zagen we uiterst zelden: bij 2 organisaties in 2010, 1 in 2011 en niet meer in 2012. Aan de andere kant zijn er ook maar weinig organisaties met erg grote vermogens, van méér dan de bovengrens in de grafiek (+250.000 euro): 16 in 2010, 20 in 2011 en 18 in 2012. Ook een eigen vermogen van meer dan 1 miljoen euro zagen we uiterst zelden: 2 in 2010, 2 in 2011 en 2 in 2012.

Om de grafiek leesbaar te houden, geven we de extremen niet weer en zoomen we in op de overgrote meerderheid (ruim 90%) van de gesubsidieerden.

Dit geeft nog geen volledig beeld van de kaspositie van de organisaties. Wel zegt deze indicator iets over de mate waarin meerjarig gesubsidieerden financiële buffers hebben met het oog op de betaling van hun eerstvolgende subsidievoorschot in het volgende werkingsjaar.

 

 

In de grafieken ziet u de gerapporteerde financiële gegevens van 277 (2010), 277 (2011) en 275 rapporterende organisaties (2012). Er waren in 2010 en 2011 telkens 277 meerjarig gesubsidieerde organisaties. In 2012 nog 275.