Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Biënnale van Venetië

In 2013 was Vlaanderen vertegenwoordigd in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië voor beeldende kunsten. Daarnaast waren verschillende Vlaamse kunstenaars te zien in groepstentoonstellingen in Venetië.

Belgisch paviljoen

Vlaanderen vaardigde Berlinde De Bruyckere af als Belgische deelnemer aan de Biënnale. Zij koos als curator Nobelprijswinnaar John Coetzee, die haar inspireerde door een intense briefwisseling. Co-curator was Philippe Van Cauteren.

Berlinde De Bruyckere toonde in het Belgisch paviljoen een nieuwe ruimtevullende installatie: Kreupelhout-Cripplewood, een monumentale structuur van afgietsels op ware grootte van een boom,  stronken en takken, soms rustend op kussens of omzwachteld met doeken. Helemaal in haar gekende subtiele en gevoelige stijl, alsof het hout naar vlees neigt.

De sculptuur oogstte veel bijval en het Belgisch paviljoen groeide uit tot een van de toppers van de Biënnale, zowel bij de bezoekers als in de internationale pers.

Andere kunstenaars uit België in Venetië

In de hoofdtentoonstelling en op verschillende plaatsen in de stad waren opvallend veel Belgische kunstenaars te zien. Er waren een tiental individuele Belgische kunstenaars en een vijftal grotere projecten te zien: kunstenaars in andere paviljoenen, kunstenaars die geselecteerd waren voor de hoofdtentoonstelling, en op zichzelf staande tentoonstellingen.

Promotie

In het kader van het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap werd een communicatiecampagne met een website en een flyer gelanceerd om de kunstenaars en initiatieven van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap in Venetië samen te promoten: www.belgianpavilion.be.

Het is de bedoeling dat de Franse Gemeenschap deze website overneemt voor de volgende Biënnale. Op termijn moet het een informatiebron worden over de vorige Biënnales, ons paviljoen en Belgische kunst in Venetië.