Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Steunpunten

In het nieuwe Kunstendecreet is er één Kunstensteunpunt voorzien. Concreet betekent dit dat de bestaande steunpunten BAM (Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst), Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Theaterinstituut worden samengevoegd .  In december 2013 werd de juridische structuur van het nieuwe Kunstensteunpunt opgericht. De subsidieperiode voor de steunpunten wordt met het nieuwe Kunstendecreet beperkt tot twee werkjaren.

De kerntaken van het Kunstensteunpunt zijn: praktijkondersteuning voor de verschillende functies in de artistieke praktijk, veldanalyse en internationale communicatie en promotie van de kunsten uit Vlaanderen. Voor die kerntaken kan het Kunstensteunpunt functionele en disciplinegerichte deelwerkingen ontwikkelen. Het ondersteunt ook kunsteducatie, sociaal-artistieke werking en participatie.  Het nieuwe Kunstendecreet bepaalt ook dat het Vlaams Architectuurinstituut een sectorinstituut wordt. Dat sluit aan bij de oorspronkelijke rol van het Vlaams Architectuurinstituut als producerend en sensibiliserend centrum voor architectuurcultuur. Daarnaast blijft het Vlaams Architectuurinstituut enkele steunpunttaken opnemen zoals praktijkondersteuning en internationale promotie.

In het vooruitzicht van de oprichting van één enkel Kunstensteunpunt is in overleg met de steunpunten beslist om geen beheersovereenkomst meer af te sluiten voor de subsidieperiode 2013-2016, maar te werken met kortlopende overeenkomsten. Voor 2013 werd de beheersovereenkomst 2010-2012 één jaar verlengd. De steunpunten vulden in 2013 verder de doelstellingen in van die beheersovereenkomst.