Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

ICT

In de loop van 2010 heeft Kunsten en Erfgoed een informatieplan opgemaakt als basis voor het ICT-meerjarenplan, omdat de ICT-voorzieningen uiteraard gealigneerd moeten worden met het informatiebeleid. Dit ICT-meerjarenplan werd opgemaakt voor 2011-2015. Elk jaar worden enkele items uit het meerjarenplan uitgewerkt in een jaarplan.