Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

In 2013 werd het platform www.immaterieelerfgoed.be geïntegreerd in de aanvraagprocedure voor nominaties voor de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat stimuleerde het gebruik van het platform en verhoogde de kwaliteit van de gedocumenteerde elementen op het vlak van borging en gedragenheid. Tapis plein vzw modereert het platform.

Voor de moderatie en onderhoud van het platform krijgt Tapis plein vzw 67.000 euro per jaar.

Om de aanpassing van de procedure te duiden, werden in samenwerking met Tapis plein vzw en FAROtwee informatiemomenten georganiseerd, op 21 maart 2013 en op 14 september 2013.

In 2013 dienden acht gemeenschappen, groepen of individuen een aanvraag in voor opname op de Inventaris Vlaanderen. De minister besliste vijf elementen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed:

  • Bloemencorso’s in Vlaanderen

  • Vinkenzetten

  • Waregem Koerse Feesten

  • De teelt van grondwitloof

  • De Belgische frietkotcultuur

In totaal staan er nu 38 elementen op de Inventaris Vlaanderen Immaterieel Cultureel Erfgoed.

In 2013 werd de voortgangsrapportering van elementen op de Inventaris gebruikt om documentatie op het interactieve platform meer af te stemmen. Dat zet de voorbeeldrol van die elementen en de rol van de betrokken erfgoedgemeenschap duidelijker in de verf. Bovendien maakt het platform zo zijn functie waar als interactief forum om goede praktijken te documenteren.