Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

Het agentschap Kunsten en Erfgoed beheert de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, zo’n 19.500 kunstwerken. Ongeveer 12.000 van die werken zijn eigendom van de Belgische Staat, aangekocht tussen 1830 en 1962.

Het grootste deel van de collectie (meer dan 16.000 kunstwerken) bevindt zich op locatie, in musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. De andere objecten worden vooral gebruikt in kantoren, vergaderzalen en andere ruimtes van administraties (zowel federaal als Vlaamse), rechtbanken, gemeenten en provincies.

In het depot voor kunstwerken van de Vlaamse overheid worden de werken in transit bewaard.

Kunsten en Erfgoed heeft een werkingsbudget dat vooral de kosten voor het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap dekt: kosten voor restauraties, opslag en ontsluiting van de collectie. In 2013 ging dat om 459.000 euro. Op dat werkingsbudget worden ook nog kosten gedragen voor het kunsten- en erfgoedbeleid (bijvoorbeeld onderzoek toekomstige locatie Lam Gods, hosting site immaterieel erfgoed, project kunst in de publieke ruimte). Daarnaast is er voor de collectievorming van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) een jaarlijks budget van ongeveer 100.000 euro.