Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Bewaargevingen

Kunstwerken uit de collectie van de Vlaamse Gemeenschap worden in bewaring gegeven aan musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en openbare instellingen. In 2013 werden 23 nieuwe aktes van bewaargeving opgesteld.

Momenteel zijn er ongeveer 1.500 bewaarplaatsen. Opvallend is dat er meer werken teruggebracht worden en dat instellingen minder werken ontlenen, waardoor dat aantal stagneert. De relatief nieuwe tendens van landschapsbureaus en open ruimtes kan de oorzaak zijn. Ook het plaatsgebrek en de groeiende aandacht voor correcte bewaring van kunstwerken zorgt voor een mentaliteitsverandering.

In 2013 werd een folder met Richtlijnen voor bewaarnemers gepubliceerd. Die licht de bewaargevingsprocedure en verzekeringsbepalingen toe, en geeft tips om risico’s te verminderen.