Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Kunst in de publieke ruimte

Kunsten en Erfgoed sensibiliseerde in 2013 verder rond kunst in publieke ruimte en kunst in opdracht in het eenmalige project Pilootprojecten Kunst in Opdracht/Meer dan Object. Voor de coördinatie en realisatie van dit project kende de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Cultuur aan vzw BAM 350.000 euro subsidie toe.

Kunsten en Erfgoed informeert en sensibiliseert al enkele jaren rond kunst in publieke ruimte en kunst in opdracht:

 • In 2010 werd in opdracht van Kunsten en Erfgoed het onderzoek Kansen voor kunst in publieke ruimte afgerond door de Engelse denktank IXIA, gecoördineerd door BAM. Op basis van een uitgebreide mapping van actoren en praktijken werden de kansen en belemmeringen voor die kunstvorm in kaart gebracht.
 • In 2010-2011 startte Kunsten en Erfgoed een samenwerking op met het agentschap voor Natuur en Bos. Een testcase om kunst in opdracht te stimuleren bij publieke groenaanleg en om het instrument creatie-opdrachten via het Kunstendecreet beter bekend te maken. In 2011 publiceerde Kunsten en Erfgoed een webpagina en een brochure met tips om kunst in openbare ruimtes te realiseren en te financieren.
 • In 2012 werkte Kunsten en Erfgoed mee aan rondetafelgesprekken van de Vlaamse Bouwmeester rond kunstopdrachtenbeleid.
 • In het nieuwe Kunstendecreet van 4 december 2013 blijft de subsidiëring van kunst in publieke ruimte en kunst in opdracht mogelijk via algemene werkingssubsidies van kunstenorganisaties en kunstenaars, en de door opdrachtgevers aan te vragen ‘projectsubsidies productie en presentatie’.

 

In 2013 besloot de minister van Cultuur op voorstel van de Vlaamse Bouwmeester om de ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht/Meer dan Object’ te ondersteunen. De methodiek voor die pilootprojecten is ontwikkeld door de Vlaamse Bouwmeester in 2012-2013: via de realisatie van voorbeeldprojecten, op basis van onderzoek en via begeleiding, innoveren, kennis delen en beleid ontwikkelen in een specifiek beleidsdomein. De methodiek werd in vijf beleidsdomeinen opgestart, waaronder Kunsten.

Opzet van de ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht/Meer dan Object’ is:

 • de bestaande praktijk innoveren
 • meer draagvlak creëren bij opdrachtgevers en kunstenaars
 • meer kennis delen en kennis verhogen.

 

De ondersteuning van de Vlaamse Regering wordt ingezet voor:

 • De vergoeding van kunstenaars en begeleidende experts bij de ontwikkeling en productie van vijf kunstwerken
 • De realisatie van workshops
 • Een publicatie.

 

Voor de pilootprojecten werken Kunsten en Erfgoed, BAM en de kunstcel van het Team Vlaamse Bouwmeester twee jaar intensief samen (van eind 2013 tot 2015). Een stuurgroep met de deelnemende partners en experts volgt het project van nabij op.

In 2013 werden de voorbereidende stappen gezet:

 • Opmaak van alle nodige documenten voor de subsidiëring (beslissing Vlaamse Regering van 23 december 2013 van 350.000 euro aan de vzw BAM voor de coördinatie en realisatie van het project)
 • Opmaak samenwerkingsovereenkomst
 • Samenstelling stuurgroep en coördinatie overleg
 • Selectie van een projectcoördinator
 • Voorbereiding van de oproep aan opdrachtgevers en kunstenaars.