Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Verdrag van Den Haag – bescherming cultuurgoederen in oorlogstijd

Het Verdrag van Den Haag (1954) en zijn twee Protocollen beschermen cultuurgoederen in oorlogstijd.

In 2013 vroeg België ‘versterkte bescherming’ voor drie sites die tot het Werelderfgoed behoren. Voor Vlaanderen werd het Museum Plantin-Moretus voordragen, vanwege het manifeste belang van de site voor onroerend en roerend erfgoed (archief, topstukken, typografische collectie). Op 18 december 2013 werd het Museum Plantin-Moretus opgenomen in de Lijst voor versterkte bescherming.